19 september 2023
Geplaatst door TeamHillegomsWonen

Graag praten we je in dit nieuwsbericht bij over de ontwikkelingen van de nieuwe woonbuurt aan de Pastoorslaan op de voormalige Van der Schoot-locatie in Hillegom.

Resultaten woonwensen

In maart 2023 is deze website gegaan en hebben belangstellenden hun interesse kenbaar gemaakt voor deze nieuwe woonlocatie. Ook zijn wij op dat moment gestart met de online woonenquête. Wij hebben de mening gevraagd over de woonwensen en de huidige woonsituatie van de geïnteresseerden. De enquête is inmiddels door circa 250 geïnteresseerden en omwonenden ingevuld.

De vraag naar woningen in Hillegom is groot. Vooral grondgebonden gezinswoningen en starterswoningen zijn in trek, maar ook voor gelijkvloerse woningen is de belangstelling groot. Veelal komen belangstellenden uit Hillegom zelf of overige dorpen uit de Bollenstreek en de Haarlemmermeer.

De belangrijkste reden om te verhuizen is voor velen het hoge duurzaamheidsniveau van een nieuwbouwwoning, waardoor de vaste maandelijkse (energie)lasten en het onderhoud een stuk lager liggen dan bestaande woningen in de omgeving. Ook de locatie is een belangrijk argument om te verhuizen. Tussen de authentieke bollenvelden en met een weids uitzicht, woon je in deze nieuwe woonomgeving rustig, maar toch nabij de oude dorpskern met voorzieningen en alle uitvalswegen om de hoek.

Planvorming

In nauw overleg met de gemeente is het afgelopen jaar nagedacht over de mogelijkheden om dit woongebied in te richten. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het inpassen van woningen in de natuurlijke omgeving. We hebben de belangrijkste uitgangspunten beschreven:

  1. Een centrale groenzone waar ontmoeten centraal staat, de groenzone is openbaar toegankelijk en autoluw;
  2. Parkeren zal plaatsvinden aan de randen van het gebied rondom de centrale groenzone, maar niet te ver van de woningen, hierdoor wordt de woon- en leefkwaliteit van de woningen rondom de centrale groenzone vergroot;
  3. Een plek voor iedereen, er zal een mix van appartementen en eengezinswoningen komen en ook zal er een verdeling in sociale, middeldure en vrije sectorwoningen komen. Hierdoor ontstaat een gemengde woonbuurt voor verschillende doelgroepen;
  4. Rondom de centrale groenzone zullen geclusterde woonerven ontstaan die ieder een eigen karakter hebben.

De nieuwe woonbuurt wordt een buurt waarbij de woningen grotendeels geclusterd (in groepjes) rondom de centrale groenzone zullen komen. (Een impressie vind je in de header van dit bericht)

Voortgang

Met de input van deze enquête hebben wij onze planvorming verbeterd en is er deze zomer een principeverzoek bij de gemeente Hillegom ingediend. Een principeverzoek is een conceptverzoek. Er wordt bekeken of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en aan het geldende beleid. Wij verwachten in het najaar een reactie op dit principeverzoek. Daarna presenteren wij aan omwonenden onze plannen tijdens een informatiebijeenkomst en gaan we in gesprek over de mogelijke wensen uit de omgeving. Vervolgens kijken wij hoe deze zijn in te passen in onze planvorming.

Voor het vaststellen van ons Omgevingsplan (dit plan bevat regels voor de fysieke leefomgeving) voor deze nieuwe woonbuurt, is het van belang om een ruimtelijke motivatie op te stellen. Dit zal komend jaar, samen met de benodigde onderzoeken, worden opgesteld. In de tweede helft van 2024 hopen wij ons Omgevingsplan in te dienen waarna deze beoordeeld zal worden door de gemeente Hillegom.

Na de vaststelling van het Omgevingsplan, kan er gestart worden met de verkoop van de woningen. Dit staat gepland voor medio 2025.

Wij zullen je in de tussentijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen en voortgang van het project. Maak je interesse kenbaar en schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief om de ontwikkelingen direct in je mailbox te ontvangen.