Wij werken samen met de gemeente Hillegom aan de ontwikkeling van de toekomstige nieuwbouwwoonwijk aan de Pastoorslaan. Samen maken we er een prachtige wijk van. De omliggende bebouwing, de ontsluiting, toekomstige bewoners, de inrichting van de openbare ruimte en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. Onderstaande fasering geeft je een beeld van de te doorlopen fases en in welke fase de planvorming zich nu bevindt.

  1. Stedenbouwkundig plan - medio 2023
  2. Enquête woonwensen - Start maart 2023 en doorlopend
  3. Voorontwerp bestemmingsplan
  4. Ontwerp bestemmingsplan
  5. Bestemmingsplan
  6. Presale - prognose 4e kwartaal 2024
  7. Start verkoop - prognose 1e en 2e kwartaal 2025
  8. Start bouw - prognose 3e en 4e kwartaal 2025